rdd-email-banner

Pacientske združenie

Spoločnosť pre alkaptonúriu na Slovensku a v Českej republike

Koho považujeme za priaznivcov Spoločnosti pre alkaptonúriu AKUSSaC?

- každého jednotlivca, ktorý klikne na túto stránku
- každého, kto chce prispieť a podporiť hľadanie cesty k liečeniu zriedkavej choroby akou je ALKAPTONÚRIA, tzv. choroba čiernych kostí
- všetkých lekársky podchytených a veľmi hľadaných nových pacientov trpiacich na alkaptonúriu
- lekárov, genetikov, farmaceutov, medicínskych akademikov, zdravotníkov prvého kontaktu, novinárov …
- právnické osoby, ktoré sú ochotné dať zákazníkom zľavu na svojich službách, ak títo finančne podporia o.z. AKUSSaC (číslo účtu tu nájdete čoskoro)
- fyzické osoby, ktoré chcú finančne podporiť osvetu a liečbu alkaptonúrie
- pacientské združenia s pochopením pre zriedkavé choroby
- medzinárodné inštitúcie s vplyvom na legislatívu a financovanie výskumu a liečby zriedkavých chorôb na Slovensku

Pripravujeme pravidelné stretnutia členov občianskeho združenia AKUSSaC (Spoločnosti pre alkaptonúriu na Slovensku a v Českej republike).