rdd-email-banner

Kontakty

AKUSSaC, o.z.
Trnavská 28
821 08  Bratislava

registrácia na Ministerstve vnútra vykonaná dňa 11.10. 2013
číslo spisu: VVS/1-900/90-423 16

Účet AKUSSaC vedený vo VÚB:
322 882 25 57/0200
IBAN: SK 16 0200 0000 0032 2882 2557
SWIFT: SUBASKBX

IČO: 42 35 45 44
DIČ: 202 404 94 56

web: www.akussac.sk
e-mail: slovakaku@akusociety.org

Facebook: https://www.facebook.com/AKUSSaC

Predseda:
Mgr. Katarína Schiff
katarina@akussac.sk
0917 482 086

Členovia:
Mgr. Iveta Kožková
iveta@akussac.sk

Ing. Anna Antalová
anna@akussac.sk
antalova.anna@gmail.com
0907 846 195

Mgr. Andrea Zaťková, PhD.
andie@akussac.sk
zatkova.andrea@gmail.com
0911 466 599